CheckMyBones | Undersökningen
Varannan kvinna drabbas av benskörhet. Kolla om det gäller dig - CheckMyBones.
benskörhet, osteoporos, benhälsa, checkmybones, Marjut Sohlman, Sectra, Ortho Human, kvinnohälsa
16956
page,page-id-16956,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.9,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Undersökningen

Om undersökningen

Du som har en riskprofil för benskörhet har nu möjligheten att preventivt undersöka din benhälsa vid anslutna mammografi- och röntgenmottagningar. Undersökningen är smärtfri och tar mindre än en minut att utföra. Undersökningen utförs med fördel i samband med att du gör din mammografi men kan även utföras vid ett separat besök.

Så här går undersökningen till:

osteoporosis-workflow_1020x200px

  1. En röntgenbild tas av din hand.
  2. Handens bentäthet analyseras sedan med DXR-tekniken.
  3. Svaret på undersökningen kommer inom cirka en vecka per post.

Om bentätheten i handen är lägre än en fördefinierad nivå kommer du att kunna kontakta ansluten läkare under angiven telefontid för konsultation. Ni kommer att gå igenom din benhälsa och eventuella åtgärder, så som livsstilsförändringar, medicinering eller remittering till vidare utredning med mätning av centrala skelettet. Konsultationen ingår i priset för undersökningen, däremot inte kostnader för eventuella åtgärder eller uppföljningsundersökningar.

 

Om bentätheten i handen inte är lägre än den fördefinierade nivån så kommer du istället att få ett meddelande att ingen hög risk för benskörhet detekterades.

 

Undersökningen är inte lämplig att utföra om du redan tidigare har utretts för benskörhet, eller om du har speciella skäl som innebär att vidare utredning vore motiverad även i frånvaro av en mycket låg perifer bentäthetsnivå.

 

Hur går det till om jag vill kombinera min mammografiundersökning med en bentäthetsmätning?
På anslutna Unilabs mammografimottagningar kan du i samband med din bokade tid för mammografi även utföra din bentäthetsmätning. Du bokar då en bentäthetsundersökning här på CheckMyBones.se och tar med din utskrivna remiss till mammografiundersökningen. Vid ankomstregistreringen så  visar du upp din remiss och sedan utför du båda undersökningarna.

 

Om mätmetoden DXR
Metoden DXR mäter bentätheten i handen. Omfattande klinisk evidens och flertalet studier visar att tekniken har en god förmåga att förutsäga frakturer och osteoporos. Tekniken är CE-märkt i Europa och godkänd av amerikanska FDA. Vid större sjukhus finns ibland tillgång till en mer specialiserad utrustning, central-DXA som kan mäta bentätheten i centrala skelettet, höft och ländrygg. Sådan centralmätning har ytterligare starkare association till höftfrakturer som är en allvarlig typ av fraktur. Därför är det vanligt att man vid upptäckt av låg bentäthet i perifera skelettet remitterar till uppföljningsmätning av centrala skelettet om sådan utrustning finns lättillgänglig.